Programy

Azbest

Cel/założenie

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
...

Czytaj więcej

Finansowanie

dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
dofinansowanie do 70 %...

Czytaj więcej

Warunki dofinansowania

dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
dofinansowanie do 70 %...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (jst), które:

przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2019 r. do 22.07.2019 r.
Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska   (załącznik do części "A" dokumentacji wniosku) jest do...

Czytaj więcej

Regulamin konkursu

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:41:07
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 8805