Programy

Azbest

Cel/założenie

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dofinansowanie udzielanie jest w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty kwalifikowane są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie...

Czytaj więcej

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, a udzielane będzie w formie dotacji.
Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 800 zł.
Zwiększenie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (jst), które:

przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Zadania realizowane są w trybie rocznym.
Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska   (załącznik do części "A" dokumentacji wniosku) jest do...

Czytaj więcej

Regulamin konkursu

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:41:07
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 5685