Programy

Azbest

Cel/założenie

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
likwidacja szkodliwego...

Czytaj więcej

Finansowanie

dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
dofinansowanie do 70 %...

Czytaj więcej

Warunki dofinansowania

Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 700 zł.
Zwiększenie kosztu kwalifikowanego zadania nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji.
W przypadku,...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego (jst), które:


przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
posiadają aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy

Czytaj więcej

Nabór wniosków

!!! Termin składania wniosków do II naboru 28.04 – 6.05 br.


Wnioski należy składać w terminie od 7.03.2022 r. do 15.04.2022 r.
Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska   (załącznik do części "A" dokumentacji wniosku) jest do...

Czytaj więcej

Regulamin konkursu

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:41:07
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 19117