Ogłoszenia

14-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–5/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU – I ETAP. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG INFORMATYCZNYCH”.

...

Czytaj więcej

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–4/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w WFOŚiGW we Wrocławiu"

...

Czytaj więcej

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–3/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

09-04-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–2/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną Oddziału Biura WFOŚiGW w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym 31/32.

...

Czytaj więcej

10-02-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–1/2015

Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 20.000.000,00 zł 
DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.02.2015r. poz 18051-2015

...

Czytaj więcej