Ogłoszenia

25-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - II ETAP. DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG INFORMATYCZNYCH”.

...

Czytaj więcej

08-02-2016

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: w sprawie zamówienia na budowę i obsługę nowej strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: prowadzonym na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

...

Czytaj więcej

27-11-2015

Zlecenie dotyczące przeprowadzenia okresowego badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynku Funduszu Oddziału w Legnicy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zamierza zlecić wykonanie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z ustawy z dnia 07.07.1997r. art.62 pkt 2 ,,Prawo budowlane” przeprowadzenie okresowego badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynku Funduszu Oddziału w Legnicy przy ul. Okrzei 16. W przypadku zainteresowania wykonaniem powyższego zlecenia prosimy o złożenie ofert cenowych wraz z kalkulacją w terminie do 07.12.2015r.

...

Czytaj więcej

30-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–7/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „OPRACOWANIE I PUBLIKACJA 3 CYKLI ARTYKUŁÓW INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W GAZECIE O ZASIĘGU UKAZYWANIA SIĘ NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA”.

...

Czytaj więcej

15-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–6/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „PRODUKCJA I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNYCH I ICH REKLAM INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

...

Czytaj więcej