Ogłoszenia

19-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 4/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Poprawę efektywności energetycznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział Biura w Legnicy przy ul. Okrzei 16, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej tarasowej.

...

Czytaj więcej

05-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 5/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Okrzei 16.

...

Czytaj więcej

24-08-2016

OGŁOSZENIE w sprawie zamówienia na "Budowę i obsługę nowej strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie "Budowa i obsługa nowej strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

20-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług porządkowych w obiekcie WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział Biura w Jeleniej Górze.

...

Czytaj więcej

16-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i drenażu budynku WOJEWDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ BIURA W JELENIEJ GÓRZE PRZY PLACU RATUSZOWYM 31/32”.

...

Czytaj więcej