Ogłoszenia

03-08-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.4.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w WFOŚiGW we Wrocławiu"

...

Czytaj więcej

29-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.3.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24.

...

Czytaj więcej

21-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.2.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - III ETAP".

...

Czytaj więcej

08-05-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.1.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU".

...

Czytaj więcej

31-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 5.2/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług ochrony mienia w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Okrzei 16.

...

Czytaj więcej