Ogłoszenia

30-12-2019

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

WFOŚiGW we Wrocławiu publikuje: "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2020 roku" oraz "Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2020 roku prowadzonych w trybach przewidzianych "Regulaminem w sprawie określenia zasad"

...

Czytaj więcej

25-11-2019

Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: "Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu" I części zamówienia: „ Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu – Oddział Biura w Legnicy”; II części zamówienia: „ Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu – Oddział Biura w Jeleniej Górze

...

Czytaj więcej

22-11-2019

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy prasy do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy prasy do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2020 r.

...

Czytaj więcej

22-11-2019

przetarg nieograniczony - dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony - dostawa samochodu osobowego dla WFOŚiGW we Wrocławiu

...

Czytaj więcej

08-11-2019

Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg na:

Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu”

I części zamówienia: „ Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu – Oddział Biura w Legnicy”

II części zamówienia: „ Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu – Oddział Biura w Jeleniej Górze

...

Czytaj więcej