Ogłoszenia

21-01-2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-1/2014

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa trzech samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

08-11-2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr Nr WF/BOZ–251–5/2013

Przedmiotem zamówienia jest: „PRODUKCJA I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNYCH I ICH REKLAM INFORMUJĄCYCH O DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTACH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKA”.

...

Czytaj więcej

23-10-2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr Nr WF/BOZ–251–3/2013

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie, publikację i insertowanie w 2013r. wkładek dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w gazecie o zasięgu ukazywania się na terenie Dolnego Śląska”.

...

Czytaj więcej

05-08-2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-4/2013

Przedmiotem zamówienia jest "Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów służbowych użytkowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

22-07-2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-2/2013

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu"

...

Czytaj więcej