Ogłoszenia

17-05-2018

UWAGA: Wstrzymany nabór wniosków do programu "Bezpiecznie dla środowiska"

UWAGA: „Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na rozdział IV Regulaminu Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu pn. „Bezpiecznie dla środowiska” na swoim posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu.

...

Czytaj więcej

27-04-2018

Nabór wniosków w ramach Programu Pilotażowego „STRAŻNICY ATMOSFERY”

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Pilotażowego „STRAŻNICY ATMOSFERY”. Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez wsparcie organów upoważnionych do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań związanych z użytkowaniem źródeł spalania energetycznego.

...

Czytaj więcej

24-04-2018

Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne" – Walka ze smogiem i niską emisją.

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. Zarząd WFOŚIGW we Wrocławiu dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I Etapu Konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – Walka ze smogiem i niską emisją. W załączeniu plik z listą ofert, które zakwalifikowały się do II Etapu Konkursu.

...

Czytaj więcej

10-04-2018

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci.

 

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu, w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., informuje, że z dniem 10 kwietnia 2018r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Nabór zakończy się w dniu 10 maja 2018r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).

...

Czytaj więcej

03-04-2018

UWAGA: Zmiany w Regulaminie "Bezpiecznie dla środowiska"

UWAGA: WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że z dniem 29 marca 2018 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu „Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu pn. „Bezpiecznie dla środowiska””.

...

Czytaj więcej