Ogłoszenia

08-05-2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program), nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków.

 

...

Czytaj więcej

01-04-2020

Dla ludzi i środowiska: pieniądze na walkę z zakwaszeniem gleb – rusza kolejny nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. 

...

Czytaj więcej

24-03-2020

Azbest 2020 r.: rusza konkursowy nabór na dofinansowanie usuwania azbestu w gminach

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu.

...

Czytaj więcej

14-11-2019

Informacja dotycząca "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego"

Zarząd WFOŚiGW informuje o odstąpieniu od realizacji "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego". Odstąpienie od realizacji programu wynika z ograniczonych środków finansowych zaplanowanych na rok 2019, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. 

...

Czytaj więcej

09-08-2019

Wyniki naboru na konkurs dotyczący usuwania azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w dniu 05 sierpnia 2019 roku zakwalifikował do dofinansowania 87 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

...

Czytaj więcej