Ogłoszenia

01-07-2019

AZBEST - ogłoszenie o naborze wniosków

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”

...

Czytaj więcej

01-07-2019

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. " Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Cel programu jest: poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 01 lipca 2019r. do 22 lipca 2019r.

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – POZA KPOŚK

...

Czytaj więcej

01-07-2019

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "MAŁY STRAŻAK"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Mały Strażak. Celem programu jest podnoszenie/unowocześnienie potencjału techniczno/chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 01 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r.

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – MAŁY STRAŻAK

...

Czytaj więcej

27-05-2019

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest finansowe wsparcie służb ratowniczych przy zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Są to m.in.: samochody ratowniczo – gaśnicze czy też specjalistyczny sprzęt pływający. Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: UR - Pozostałe dziedziny – Obowiązujące wzory wniosków

...

Czytaj więcej

31-10-2018

Program Prioretytowy Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Prioretytowego Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II, który prowadzony jest w trybie ciągłym. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji). Program, formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 

...

Czytaj więcej