Ogłoszenia

06-12-2017

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.12.2017r. podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu 6 stycznia 2018r. naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

...

Czytaj więcej

10-10-2017

Azbest - ogłoszenie naboru

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach Program Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

29-05-2017

Nabór wniosków na prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

10-03-2017

Samorządowcy złożyli 110 wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VII naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”wpłynęło 110 wniosków.

...

Czytaj więcej

20-12-2016

Azbest – ogłoszenie konkursowego naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej