Ogłoszenia

24-03-2020

Azbest 2020 r.: rusza konkursowy nabór na dofinansowanie usuwania azbestu w gminach

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu.

...

Czytaj więcej

14-11-2019

Informacja dotycząca "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego"

Zarząd WFOŚiGW informuje o odstąpieniu od realizacji "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego". Odstąpienie od realizacji programu wynika z ograniczonych środków finansowych zaplanowanych na rok 2019, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. 

...

Czytaj więcej

09-08-2019

Wyniki naboru na konkurs dotyczący usuwania azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w dniu 05 sierpnia 2019 roku zakwalifikował do dofinansowania 87 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

...

Czytaj więcej

31-07-2019

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - wydłużenie terminu składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że wydłużeniu uległ termin składania wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wnioski należy składać w terminie do 29 sierpnia 2019 r.

Ponadto, zaktualizowany został dokument pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia
30 października 2015 r.”
               Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH- NABÓR WNIOSKÓW

...

Czytaj więcej

15-07-2019

Wapnowanie: ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

...

Czytaj więcej