Ogłoszenia

22-07-2016

AZBEST - dodatkowe informacje NFOŚiGW

W ślad za pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przekazujemy dodatkowe informacje do Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

...

Czytaj więcej

25-05-2016

Nowy nabór wniosków na Prenumeratę czasopism ekologicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

13-05-2016

Zmiany w programie usuwania AZBESTU

Przekazujemy wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚIGW w Warszawie oraz przy udziale WFOŚIGW. Informacja

...

Czytaj więcej

05-05-2016

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków

Rada Nadzorcza dnia 29 kwietnia 2016 roku podjęła pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostałych 37 zadań znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Prog

...

Czytaj więcej

14-03-2016

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VI naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodark

...

Czytaj więcej