Ogłoszenia

13-03-2018

Nabór wniosków w ramach Programu pn. „Bezpiecznie dla środowiska”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „Bezpiecznie dla środowiska” na zadania związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa z terenu województwa dolnośląskiego.

...

Czytaj więcej

09-03-2018

Planowany nabór wniosków z profilaktyki zdrowotnej dzieci

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu, w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., informuje, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2018r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska od dnia 10 kwietnia 2018r. do 10 maja 2018r. (decyduje data wpływu do Biura lub Oddziału Biura Funduszu).

...

Czytaj więcej

05-02-2018

Półtora miliona złotych w antysmogowym konkursie dla mediów

Spoty telewizyjne, słuchowiska radiowe i komiksy w dodatkach do gazet. Na m.in. takie antysmogowe działania medialne będzie można pozyskać łącznie 1,5 miliona złotych w nowym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej

05-02-2018

Nabór wniosków do programu edukacyjnego pn. "Walka ze smogiem i niską emisją"

Niska emisja, smog i jego konsekwencje dla zdrowia oraz efektywność energetyczna. To przykładowa tematyka wniosków na dofinansowanie działań edukacyjnych w ramach programu pn. "Walka ze smogiem i niską emisją". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył milion złotych na organizowanie m.in. takich działań jak projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi

...

Czytaj więcej

29-12-2017

KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018. Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW: Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST) podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu, która: przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy

...

Czytaj więcej