Ogłoszenia

25-05-2021

Nabór wniosków do programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.:„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

25-05-2021

Nabór wniosków do programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

...

Czytaj więcej

21-03-2021

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

...

Czytaj więcej

23-02-2021

Rusza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2021 roku wpisujących się w program „Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2021 roku wpisujących się w program „Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.

...

Czytaj więcej

19-10-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

  • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
...

Czytaj więcej