Ogłoszenia

10-04-2018

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci.

 

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu, w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., informuje, że z dniem 10 kwietnia 2018r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Nabór zakończy się w dniu 10 maja 2018r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).

...

Czytaj więcej

03-04-2018

UWAGA: Zmiany w Regulaminie "Bezpiecznie dla środowiska"

UWAGA: WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że z dniem 29 marca 2018 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu „Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu pn. „Bezpiecznie dla środowiska””.

...

Czytaj więcej

26-03-2018

KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018. Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW: Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST) podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu

...

Czytaj więcej

16-03-2018

Azbest - wyniki naboru wniosków.

...

Czytaj więcej

13-03-2018

Nabór wniosków w ramach Programu pn. „Bezpiecznie dla środowiska”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „Bezpiecznie dla środowiska” na zadania związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa z terenu województwa dolnośląskiego.

...

Czytaj więcej