Ogłoszenia

29-03-2010

I konkurs w ramach Systemu zielonych inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu Programu priorytetowego p.n.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.”

...

Czytaj więcej

22-03-2010

OZE - zamiar ogłoszenia konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o zamiarze ogłoszenia konkursowego trybu naboru wnioskówo dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

18-03-2010

Konkurs fotograficzny "Infrastruktura i Środowisko"

Ministerstwo Środowiska ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Infrastruktura i Środowisko".

...

Czytaj więcej

28-01-2010

III edycja konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski.

...

Czytaj więcej

12-01-2010

„Edukacja Ekologiczna” - nowy program priorytetowy na 2010 rok w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja Ekologiczna"

...

Czytaj więcej