Ogłoszenia

02-06-2010

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza ponowny nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza ponowny nabór wniosków w trybie konkursowym pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne".

...

Czytaj więcej

01-06-2010

Gospodarka odpadami komunalnymi – zapowiedź konkursu POIiŚ

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Listy projektów indywidualnych dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym.

...

Czytaj więcej

31-05-2010

OZE - ogłoszenie I konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

16-04-2010

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkurs z zakresu „EE”

WFOŚiGW w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”

<< Konkurs nierozstrzygnięty >>

...

Czytaj więcej

31-03-2010

Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu priorytetowego p.n.: „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych"

...

Czytaj więcej