Ogłoszenia

29-07-2011

„Nowe prawo odpadowe...” - dodatkowy etap konkursu

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu korzystając z uprawnień wynikających z § 4 ust. 2 oraz § 4 ust. 8 tiret 1 regulaminu konkursu na dofinansowanie zadania: pn. „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”, w dn. 28.07.2011 r. podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowego etapu procesu wyboru realizatora kampanii w ramach Etapu I.A

...

Czytaj więcej

07-07-2011

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków" - konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkurs na dofinansowanie zadania pn.: „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”

...

Czytaj więcej

29-06-2011

Azbest - ogłoszenie konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

01-06-2011

Edukacja ekologiczna - nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

18-05-2011

OZE - wyniki II konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego II naboru wniosków do konkursu pn.: „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej