Ogłoszenia

09-02-2012

Azbest - ogłoszenie II konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

03-11-2011

„Nowe prawo odpadowe...” – zmiana terminu III etapu konkursu

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu na posiedzeniu w dn. 02.11.2011 r. podjął decyzję o zmianie terminu III etapu konkursu na dofinansowanie zadania: pn. „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”.

...

Czytaj więcej

24-10-2011

Program Infrastruktura i Środowisko: nabór wniosków w trybie konkursowym

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2

...

Czytaj więcej

10-10-2011

Wyniki III konkursu OZE

Wyniki III konkursowego naboru wniosków w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”

...

Czytaj więcej

09-09-2011

Azbest - wyniki konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, decyzją Zarządu z dnia 06.09.2011 r. zakwalifikowano do dofinansowania następujące wnioski

...

Czytaj więcej