Ogłoszenia

10-12-2012

Program Infrastruktura i Środowisko - ogłoszenie naboru wniosków na konkurs

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 17, 5 mln euro.

...

Czytaj więcej

29-10-2012

Azbest - ogłoszenie III konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

21-08-2012

Edukacja Ekologiczna - wstrzymany nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z uwagi na zrealizowanie planu finansowego w dziedzinie Edukacji Ekologicznejw roku 2012 z dniem 14 sierpnia 2012 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków w ramach III sesji

...

Czytaj więcej

21-06-2012

Edukacja Ekologiczna - nowy termin składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, iż Zarząd Funduszu decyzją z dnia 19.06.2012 r. przesunął termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego” - do 02 lipca 2012 r.

...

Czytaj więcej

13-06-2012

Edukacja ekologiczna - nabór wniosków "ETAP II"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne. ETAP II.”

...

Czytaj więcej