Ogłoszenia

25-05-2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych......

...

Czytaj więcej

27-04-2022

Ważna informacja dla gmin. WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza II konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu.

Wnioski należy składać w terminie od 28.04 do 6.05 br.

...

Czytaj więcej

11-04-2022

Nabór wniosków do programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.:„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

07-03-2022

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko.

...

Czytaj więcej

03-03-2022

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

...

Czytaj więcej