Ogłoszenia

30-01-2014

POIiŚ Ogłoszenie o konkursach

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

...

Czytaj więcej

30-10-2013

AZBEST - Konkursowy nabór wniosków

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

...

Czytaj więcej

20-09-2013

Konkurs POIiŚ: 150 milionów euro na gospodarkę wodno-ściekową

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro.

...

Czytaj więcej

04-09-2013

Plany gospodarki niskoemisyjnej - możliwość pozyskania dofinansowania

W ramach Priorytetu IX POIiŚ - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie stworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej.

...

Czytaj więcej

21-05-2013

Program Infrastruktura i Środowisko: nowe konkursy

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120 mln euro;

...

Czytaj więcej