Ogłoszenia

28-01-2010

III edycja konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski.

...

Czytaj więcej

12-01-2010

„Edukacja Ekologiczna” - nowy program priorytetowy na 2010 rok w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja Ekologiczna"

...

Czytaj więcej

04-01-2010

Kampania edukacyjna - konkursy o odpadach

Ministerstwo Środowiska prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną mającą na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe z nimi postępowanie.

...

Czytaj więcej

11-12-2009

Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie konkursowym - II KONKURS wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach: Programu Priorytetowego p.n. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1).”

...

Czytaj więcej

07-12-2009

POIiŚ - ogłoszenia o konkursach

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów POIiŚ

...

Czytaj więcej