Ogłoszenia

16-04-2010

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkurs z zakresu „EE”

WFOŚiGW w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”

<< Konkurs nierozstrzygnięty >>

...

Czytaj więcej

31-03-2010

Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu priorytetowego p.n.: „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych"

...

Czytaj więcej

29-03-2010

I konkurs w ramach Systemu zielonych inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu Programu priorytetowego p.n.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.”

...

Czytaj więcej

22-03-2010

OZE - zamiar ogłoszenia konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o zamiarze ogłoszenia konkursowego trybu naboru wnioskówo dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

18-03-2010

Konkurs fotograficzny "Infrastruktura i Środowisko"

Ministerstwo Środowiska ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Infrastruktura i Środowisko".

...

Czytaj więcej