Ogłoszenia

13-03-2013

Azbest – wyniki III konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego III naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 12.03.2013 r. zakwalifikowano aktualnie do dofinansowania zadania ujęte na Liście podstawowej.

...

Czytaj więcej

21-02-2013

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków" - II etap konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkurs na dofinansowanie zadania pn. "Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno - edukacyjna. Etap II".

...

Czytaj więcej

11-02-2013

Ruszają ostatnie konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Minister Środowiska ogłosił nabory wniosków do dwóch środowiskowych działań Programu Infrastruktura i Środowisko: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMoraz Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Na dofinansowanie projektów konkursowych przeznaczono łącznie pulę 125 mln euro.

...

Czytaj więcej

10-12-2012

Program Infrastruktura i Środowisko - ogłoszenie naboru wniosków na konkurs

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 17, 5 mln euro.

...

Czytaj więcej

29-10-2012

Azbest - ogłoszenie III konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej