Ogłoszenia

20-09-2013

Konkurs POIiŚ: 150 milionów euro na gospodarkę wodno-ściekową

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro.

...

Czytaj więcej

04-09-2013

Plany gospodarki niskoemisyjnej - możliwość pozyskania dofinansowania

W ramach Priorytetu IX POIiŚ - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie stworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej.

...

Czytaj więcej

21-05-2013

Program Infrastruktura i Środowisko: nowe konkursy

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120 mln euro;

...

Czytaj więcej

09-05-2013

Konkurs ekologiczny "Prenumerata czasopism..."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

25-03-2013

Azbest - wyniki konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego drugiego etapu III naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2)"Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 21.03.2013r. zakwalifikowano do dofinansowania kolejne zadania ujęte na Liście 2. 

...

Czytaj więcej