Ogłoszenia

04-11-2010

OZE - wyniki I konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu pn.: „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

09-09-2010

XIII edycja Konkursu Lider Polskiej Ekologii

Trwa XIII edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje, które za podstawę swej działalności przyjęły zasady zrównoważonego rozwoju

...

Czytaj więcej

02-06-2010

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza ponowny nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza ponowny nabór wniosków w trybie konkursowym pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne".

...

Czytaj więcej

01-06-2010

Gospodarka odpadami komunalnymi – zapowiedź konkursu POIiŚ

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Listy projektów indywidualnych dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym.

...

Czytaj więcej

31-05-2010

OZE - ogłoszenie I konkursu

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej