Ogłoszenia

06-07-2015

Program azbestowy: lista rezerwowa beneficjentów

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dnia 02.07.2015 r., podjęto uchwały przyznające dotację dla 25 gmin z listy rezerwowej. Beneficjenci są zobowiązani do następujących działań:

...

Czytaj więcej

01-07-2015

Azbest - oszczędności po przetargowe

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w wyniku powstałych oszczędności po przetargowych zadań z Listy podstawowej do Programu Usuwania Azbestu w 2015 r., do dofinansowania zakwalifikowano i przyznano dotację dwóm gminom z Listy rezerwowej (informacje dostępne w załączniku).

...

Czytaj więcej

12-06-2015

Konkurs – „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół...”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

30-03-2015

AZBEST - wyniki V naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego V naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" zostały wyczerpane środki na lata 2014-2015. 
Decyzją Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 17.03.2015r. zakwalifikowano aktualnie do dofinansowania zadania ujęte na Liście podstawowej.

...

Czytaj więcej

02-12-2014

Nowy konkurs na usuwanie azbestu

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wnioski należy składać w terminie od dnia 02 stycznia 2015 r. do dnia 27 lutego 2015r. do godziny 15.00. W załączeniu ogłoszenie i regulamin konkursu.

...

Czytaj więcej