Ogłoszenia

10-10-2017

Azbest - ogłoszenie naboru

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach Program Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

29-05-2017

Nabór wniosków na prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

10-03-2017

Samorządowcy złożyli 110 wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VII naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”wpłynęło 110 wniosków.

...

Czytaj więcej

20-12-2016

Azbest – ogłoszenie konkursowego naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

05-08-2016

Unieważnienie konkursu prowadzonego w ramach III naboru do programu KAWKA

W związku z odmową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnienia środków finansowych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAW

...

Czytaj więcej