Ogłoszenia

13-06-2012

Edukacja ekologiczna - wyniki naboru wniosków "ETAP I"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ofert w ramach ETAPU I Konkursu pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne" decyzją Zarządu z dnia 12.06.2012 r. rozstrzygnięto konkurs i przyznano nagrody pieniężne

...

Czytaj więcej

18-05-2012

Azbest - wyniki II konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego II naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2) "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 16.05.2012 r. zakwalifikowano do dofinansowania 20 wniosków.

...

Czytaj więcej

14-05-2012

Edukacja ekologiczna - nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

26-03-2012

Nabór wniosków - konkurs POIiŚ

Minister Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012)

...

Czytaj więcej

28-02-2012

Edukacja ekologiczna - nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne. ETAP I.”

...

Czytaj więcej