Ogłoszenia

13-05-2016

Zmiany w programie usuwania AZBESTU

Przekazujemy wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚIGW w Warszawie oraz przy udziale WFOŚIGW. Informacja

...

Czytaj więcej

05-05-2016

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków

Rada Nadzorcza dnia 29 kwietnia 2016 roku podjęła pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostałych 37 zadań znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Prog

...

Czytaj więcej

14-03-2016

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VI naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodark

...

Czytaj więcej

22-12-2015

Azbest – ogłoszenie konkursowego naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

20-10-2015

Nabór wniosków: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (w ramach programu ogłoszonego 22.07.2015r. przez NFOŚiGW).

...

Czytaj więcej