Ogłoszenia

19-02-2014

Azbest - wyniki IV naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego IV naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2)"Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 19.02.2014r. zakwalifikowano do dofinansowania zadania ujęte na Liście.

...

Czytaj więcej

30-01-2014

POIiŚ Ogłoszenie o konkursach

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

...

Czytaj więcej

30-10-2013

AZBEST - Konkursowy nabór wniosków

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

...

Czytaj więcej

20-09-2013

Konkurs POIiŚ: 150 milionów euro na gospodarkę wodno-ściekową

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro.

...

Czytaj więcej

04-09-2013

Plany gospodarki niskoemisyjnej - możliwość pozyskania dofinansowania

W ramach Priorytetu IX POIiŚ - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie stworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej.

...

Czytaj więcej