Ogłoszenia

05-02-2018

Nabór wniosków do programu edukacyjnego pn. "Walka ze smogiem i niską emisją"

Niska emisja, smog i jego konsekwencje dla zdrowia oraz efektywność energetyczna. To przykładowa tematyka wniosków na dofinansowanie działań edukacyjnych w ramach programu pn. "Walka ze smogiem i niską emisją". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył milion złotych na organizowanie m.in. takich działań jak projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi

...

Czytaj więcej

29-12-2017

KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA ROK 2018. Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW: Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST) podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu, która: przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy

...

Czytaj więcej

06-12-2017

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.12.2017r. podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu 6 stycznia 2018r. naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

...

Czytaj więcej

10-10-2017

Azbest - ogłoszenie naboru

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach Program Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

...

Czytaj więcej

29-05-2017

Nabór wniosków na prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej