Zasady udzielenia pomocy
Złóż wniosek
Rozlicz wniosek
Ogłoszenia
Promocja
Projekt Doradztwa Energetycznego
Dofinansowanie
Moja Woda

Aktualności

08-05-2024

Do 7.06 br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór na Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.10 Ed

Czytaj więcej

02-05-2024

Spotkajmy się i wspólnie świętujmy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej!

Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2024.

Czytaj więcej

29-04-2024

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie dolnośląskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie dolnośląskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa dolnośląskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celó

Czytaj więcej

26-04-2024

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił kierunek rozwoju oferty programowej dla działań środowiskowych regionu

Nowy Zarząd na konferencji prasowej przedstawił kierunek planowanego rozwoju oferty koncentrując się na kluczowych obszarach, takich jak aspekty środowiskowe oraz transformacja energetyczna. Zarząd podkreślił również znaczenie współpracy z Wojewodą, Urzędem Marszałkowskim, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami w celu zapewnienia spójności działań i skutecznego wdrażania nowej strategii WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Moja Woda

71 333 09 74

czytaj więcej
Moja Woda info

Czyste Powietrze

71 333 0950

czytaj więcej
Czyste powietrze info