Zasady udzielenia pomocy
Złóż wniosek
Rozlicz wniosek
Ogłoszenia
Promocja
Doradztwo energetyczne
Dofinansowanie
Moja Woda

Aktualności

29-07-2021

Wyniki naboru na konkurs dotyczący usuwania azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2021 roku zakwalifikował do dofinansowania 113 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021.

Czytaj więcej

28-07-2021

Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za rok 2020.

Czytaj więcej

Media o Funduszu

Fakty TVP3 Wrocław Sukces ornitologów

Akcja wypuszczania sokołów wędrownych z udziałem Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomieja Wiązowskiego. Od ok. 15 min. 46 sek.

 

Czytaj więcej

Moja Woda

71 333 09 35

czytaj więcej
Moja Woda info

Czyste Powietrze

607 700 370

czytaj więcej
Czyste powietrze info