Doradztwo energetyczne

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” z uwzglęnieniem 3 części PP z najwyższym poziomem dofinansowania - szkolenie online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. (środa) w godz. 9:00 - 14:00. Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 8:30.

Materiały ze szkolenia będą dostępne pod linkiem po szkoleniu.

 

Najbliższe spotkanie odbywać się będzie zgodnie z poniższym HARMONOGRAMEM:

godz. 9:00 – Rozpoczęcie spotkania, sprawy organizacyjne – p. Piotr Ner, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu;

godz. 9:15 – BLOK I: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze" – p. Piotr Ner, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych omówi główne założenia Programu, procedurę składania wniosku o dofinansowanie (wniosek i dokumenty), przedstawi istniejące formy dofinansowania i ich intensywność, jak również omówione zostaną koszty kwalifikowalne w Programie.

godz. 10:20 - BLOK II procedura składania wniosku o dofinansowanie przez Generator – p. Żaneta Borutko - Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu;

godz. 10:50 - PRZERWA 20 min.

godz. 11:10 - BLOK III Koszty kwalifikowane, wymagania techniczne, dokumentacja do wniosku o płatność - p. Roman Papiór - Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawi wymagania techniczne urządzeń oraz wymagania dla działań termomodernizacyjnych w aspekcie Programu "Czyste Powietrze”.

godz. 12:00 - BLOK IV Rozliczanie zadania w ramach Programu "Czyste Powietrze " – p. Tomasz Kubik – Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawi najważniejsze informacje na temat rozliczenia zadania, jaka dokumentacja jest wymagana, jak wypełnić prawidłowo Formularz wniosku oraz warunki konieczne do wypłaty dotacji. Zaprezentowane zostaną także przykłady najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu dokumentów.

godz. 13.00 – Pytania od Uczestników -ok. 45 min.

godz. 14.00 – Zakończenie szkolenia.

 

Zapraszamy do rejestracji.Opublikował: Żaneta Borutko 2020-03-19 14:45:13
Liczba wyświetleń strony: 15046