Doradztwo energetyczne

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego"; szkolenie online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Podczas spotkania z Państwem, skupimy się na przedstawieniu zakresu Programu, m.in. wymaganej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, prawidłowe rozliczenie dotacji i procedurę składania wniosku o dofinansowanie przez Generator.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i do zarządców budynków wspólnot mieszkaniowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. (wtorek) w godz. 9:00 - 14:00. Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 8:30.

Materiały ze szkolenia będą dostępne pod linkiem po szkoleniu

Najbliższe spotkanie odbywać się będzie zgodnie z poniższym HARMONOGRAMEM:

godz. 9:00 – Rozpoczęcie spotkania, sprawy organizacyjne – p. Piotr Ner, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu;

godz. 9:15 – BLOK I: Program Priorytetowy „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego".

– p. Michał Brożyna, Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu omówi główne założenia Programu, procedurę składania wniosku o dofinansowanie (wniosek i dokumenty), przedstawi istniejące formy dofinansowania i ich intensywność, jak również omówione zostaną koszty kwalifikowalne w Programie.

- zaproszony przedstawiciel Banku - przedstawi warunki dofinansowania działań przygotowawczych (audyt energetyczny i dokumentacja techniczna termomodernizacji) oraz realizacji inwestycji termomodernizacyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych.

godz. 10:20 - BLOK II procedura składania wniosku o dofinansowanie przez Generator – p. Roman Papiór - Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu;

godz. 10:40 - PRZERWA 20 min.

godz. 11:00 - BLOK III Koszty kwalifikowane, wymagania techniczne poszczególnych zakresów /elementów dofinasowania, - p. Roman Papiór - Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawi wymagania techniczne urządzeń oraz wymagania dla działań termomodernizacyjnych.

godz. 12:00 - BLOK IV Rozliczanie zadania w ramach Programu – p. Tomasz Kubik – Doradca Energetyczny WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawi najważniejsze informacje na temat rozliczenia zadania, jaka dokumentacja jest wymagana, jak wypełnić prawidłowo Formularz wniosku oraz warunki konieczne do wypłaty dotacji. Zaprezentowane zostaną także przykłady najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu dokumentów.

godz. 13.00 – Pytania od Uczestników -ok. 45 min.

godz. 14.00 – Zakończenie szkolenia.

ZapraszamyOpublikował: Żaneta Borutko 2020-03-19 14:45:13
Liczba wyświetleń strony: 15043