Doradztwo energetyczne


W tym dziale znajdziecie Państwo interesujące artykuły, poradniki oraz ciekawostki związane działaniami na rzecz ochrony środowiska, które powiązane są  z Projektem "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej".

Więcej informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego na doradztwo-energetyczne.gov.pl
16-08-2022

Termomodernizacja

Program Czyste Powietrze ponad 470 tys. wniosków na prawie 8,5 mld złotych

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. W 2022 ruszyła III część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych i nowymi, łatwiejszymi zasadami. Zobacz szczegóły programu Czyste Powietrze 2022 i najnowsze dane. Zapraszamy do informacji pod adresem: 
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/czyste-powietrze-2022-wyzsze-dofinansowanie-nowe-zasady-aa-4NYp-NyTp-tzdf.html09-08-2022

Termomodernizacja

Ruszył nabór dla gmin w nowym programie „Ciepłe Mieszkanie”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

- Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe - podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
- Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach – dodaje szefowa resortu klimatu i środowiska.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

- Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.  - Jestem przekonany, że pierwsze gminy złożą wnioski o środki niemalże natychmiast, pozwala nam na takie przypuszczenie liczba pytań ze strony samorządów, które wpływały do nas w trakcie przygotowywania dokumentacji programowej - dodaje Paweł Mirowski.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym
w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/  Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.16-07-2022

Termomodernizacja

Dla kogo “Czyste Powietrze Plus”? Już można składać wnioski

Od 15.07.2022 r. rusza nowy program zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50 proc. “Czyste Powietrze Plus” jest pilotażem, w razie dużego zainteresowania budżet programu (na razie jest to 1,8 mld zł), zostanie zwiększony – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Więcej w artykule: 

https://portalkomunalny.pl/dla-kogo-czyste-powietrze-plus-od-dzisiaj-mozna-skladac-wnioski-523835/16-07-2022

Termomodernizacja

Program Czyste Powietrze Plus - dla kogo? Można już składać wnioski. Nawet do 40 tys. zaliczki na remont

Do programu Czyste Powietrze Plus można składać wnioski od 15 lipca 2022. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany kopciucha oraz ocieplenia domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji - nawet blisko 40 tys. zł. Jakie są zasady programu? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zaliczkę na termomodernizację domu? Zapraszamy do artykułu: 
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-czyste-powietrze-plus-od-15-lipca-2022-dla-kogo-progi-dochodowe-zasady-warunki-aa-ftQi-VSs1-nXdU.html28-06-2022

Termomodernizacja

Najnowszy ranking gmin w programie CzystePowietrze

Najnowszy ranking gmin w programie CzystePowietrze prezentuje dane z pierwszego kwartału tego roku. Wśród 30 najaktywniejszy gmin z całej Polski znalazła się dolnośląska Gmina Mściwojów. Najnowsze dane za I kwartał 2022 roku można sprawdzić przez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronach:

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

https://czystepowietrze.gov.pl/?fbclid=IwAR2cJvdfoJeZV-A1NdYydxKmKpWCBYwBDwGOiHvCNJ0kFt5azY177A46e9g15-04-2022

Termomodernizacja

Wyroby budowlane dostaną klimatyczne paszporty

Komisja Europejska chce wzmocnić i zaktualizować obowiązujące od 2011 r. przepisy dotyczące wyrobów budowlanych. Mają się one lepiej wpisywać w założenia strategii Zielonego Ładu, a także gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej w artykule: https://wysokienapiecie.pl/68671-wyroby-budowlane-dostana-klimatyczne-paszporty/15-04-2022

Termomodernizacja

Nowy program "Ciepłe Mieszkanie”. Na co można dostać dotacje?

W połowie tego roku ruszy nowy program "Ciepłe Mieszkanie”. Dotacje z niego będą przydzielane m.in. na wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła i na wentylację mechaniczną — Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/nowy-program-cieple-mieszkanie-na-co-mozna-dostac-dotacje/823264m13-04-2022

Termomodernizacja

Duże zmiany w "Czystym Powietrzu"

Jeszcze w tym roku planowane są duże i ważne zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Będą to m.in. prostsze procedury składania wniosków o dotacje, większy poziom dofinansowania i zachęty finansowe do kompleksowej termomodernizacji. Więcej na stronie https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/duze-zmiany-w-czystym-powietrzu,368924.html10-03-2022

Termomodernizacja

Inteligentne liczniki. Lider wyprzedza peleton o kilka długości

Za nieco ponad dziewięć lat wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce mają posiadać liczniki zdalnego odczytu. Jako element większego planu ma to odmienić rynek energii i pozwolić na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym. Portal WysokieNapiecie.pl sprawdził jak przebiega wdrażanie inteligentnego opomiarowania. Więcej w artykule: https://wysokienapiecie.pl/66668-inteligentne-liczniki-lider-wyprzedza-peleton-o-kilka-dlugosci/04-03-2022

Termomodernizacja

Trwają prace nad kolejnymi zmianami w programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, który wspiera powszechną termomodernizację budynków oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. W tym roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany, które mają usprawnić działanie programu oraz przyspieszyć proces termomodernizacji. Jedna z nich będzie dotyczyć składanych wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie: https://globenergia.pl/trwaja-prace-nad-kolejnymi-zmianami-w-programie-czyste-powietrze/Opublikował: Robert Borkacki 2019-11-27 15:25:01
Liczba wyświetleń strony: 26261