Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

30-05-2018

Mikroklimat mieszkań i domów, aspekty prawidłowego ich użytkowania w walce o poprawę jakości powietrza. Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Kolejne szkolenie dla pracowników OPS przeprowadzili Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mikroklimat mieszkań, to jedno z zagadnień omawianych przez doradców podczas spotkania. Prawidłowo użytkowane mieszkania i domy znacząco wpływają na poprawę jakości środowiska.


Mikroklimat pomieszczeń to zespół wszystkich parametrów fizyczno-chemicznych pomieszczenia, wywierający wpływ na organizm człowieka. Warto wiedzieć, że na jakość dobrego samopoczucia i komfortu przebywania w pomieszczeniach domowych mają wpływ zarówno czynniki zależne od człowieka, tzw. czynniki wewnętrzne takie jak:

 

 • indywidualne odczucie temperatury
 • stopień aktywności fizycznej
 • stan zdrowia i ogólne samopoczucie

 

oraz czynniki zewnętrzne:

 

 • temperatura powietrza
 • wilgotność względna powietrza
 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi
 • temperatura powierzchni otaczających
 • czystość i świeżość powietrza (określana zawartością dwutlenku węgla)
 • jonizacja powietrza
 • poziom hałasu
 • oświetlenie i wystrój wnętrz

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz programu „Czyste powietrze”. Program ten jest rekomendowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, jako pakiet działań niezbędnych do podjęcia w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju. W ramach programu poszczególnym resortom zostały przypisane do realizacji określone zadania, w tym Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące włączenia pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej do realizacji zadań z zakresu efektywnego wykorzystania energii w domu, mieszkaniu czy też możliwości pozyskania środków np. na wymianę kotłów. Realizując sugestie Ministerstwa Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował założenia dotyczące przygotowania i realizacji programu szkoleń dedykowanych pracownikom socjalnym. Na koniec zaprezentowano możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu do końca 2018 roku będzie regularnie przeprowadzać szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Województwa Dolnośląskiego.

Galeria zdjęć

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-05-30 10:23:31
Liczba wyświetleń strony: 5487