Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

07-05-2018

Będą kolejne nowe piece w Gminie Stoszowice

W związku z zainteresowaniem mieszkańców wynikającym z pierwszej tury naboru wniosków na wymianę pieców w Gminie Stoszowice, przedstawiciele samorządu zaprosili na spotkanie doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Zainteresowani wymianą pieców mieszkańcy gminy uczestniczyli w spotkaniu (11.04 2018 r.), podczas którego dowiedzieli się o założeniach Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”(PPONE), warunkach ubiegania się o dotację ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu czy procedurach pozyskania preferencyjnej pożyczki oraz rozliczenia finansowego i rzeczowego projektu. Uczestnicy spotkania opowiedzieli o dotychczasowych dobrych praktykach przy wymianie pieców w gminie. Podsumowano doświadczenia przy realizacji zadań w czasie trwania pierwszej tury naboru wniosków. W pierwszym etapie wpłynęło 10 wniosków na wymianę pieców.

Celem Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”(PPONE) jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza - pochodzących z procesu spalania paliw stałych
w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej generacji tj.:
w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach. Ponadto realizacja programu zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej. Szczególną preferencją objęte są zadania zlokalizowane na obszarze miejscowości uzdrowiskowych. „Program” obejmuje swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, przyjaznych środowisku, źródeł ciepła:

  • kotły gazowe,
  • kotły na lekki olej opałowy
  • piece zasilane prądem elektrycznym
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej
  • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła

Galeria zdjęć

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-05-07 07:33:36
Liczba wyświetleń strony: 5493