Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

07-05-2018

Dolnoślązacy w trosce o "Dobry Klimat dla Dolnego Śląska"

Aktywne działania doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w trosce o "Dobry Klimat dla Dolnego Śląska".


Tym razem do działań wzmacniających świadomość mieszkańców oraz do opracowania długofalowej strategii rozwiązywania problemu pogarszającego się stanu powietrza w gminach uzdrowiskowych zachęcani byli przedstawiciele Gmin oraz Wspólnot Mieszkaniowych w Szczytnej i Polanicy. Ponad 25 osób aktywnie uczestniczyło w szkoleniach, dyskutowano o tym jak ważne dla atmosfery jest spalanie w domowych piecach paliw dobrej jakości. Daje to realny wpływ na obniżenie niskiej emisji. Dużą rolę na jakość powietrza mają również piece, dzięki którym dostarczamy do domów energię. Doradcy przestawili możliwości wymiany starych urządzeń na nowe ekologiczne instalacje, oraz sposoby na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii a także kwestie finansowego wsparcia takich inwestycji m.in. ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-05-07 10:11:43
Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-05-07 07:26:45
Liczba wyświetleń strony: 5495