Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

21-03-2018

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej: czyste powietrze i oszczędności na rachunkach

Jak oszczędzać na rachunkach za prąd? Skąd pozyskać pieniądze na wymianę kotła węglowego niskiej jakości? Jak zapewnić w domu korzystny dla zdrowia i swojej kieszeni mikroklimat? To tylko niektóre zagadnienia omawiane podczas szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego regionu.


W spotkaniu przeprowadzonym we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim wzięło udział 20 osób. Szkolenie zorganizowali Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tematy omawiane podczas spotkania to m.in. termomodernizacja budynków mieszkalnych, ciepło systemowe np. z sieci miejskich i odnawialne źródła energii. Omówiano niekorzystne dla środowiska i zdrowia skutki spalania odpadów wykorzystywanych przy ogrzewaniu mieszkań oraz przykłady użytkowania nieefektywnych źródeł energii. Wymieniano się również dobrymi praktykami prowadzącymi do oszczędzania energii, obniżenia kosztów jej zużycia oraz zmniejszania emisji zanieczyszczeń w gospodarstwach domowych. Doradcy zaprezentowali możliwości dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz programu „Czyste powietrze”. Program ten jest rekomendowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, jako pakiet działań niezbędnych do podjęcia w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju. W ramach programu poszczególnym resortom zostały przypisane do realizacji określone zadania, w tym Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące włączenia pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej do realizacji zadań z zakresu efektywnego wykorzystania energii w domu, mieszkaniu czy też możliwości pozyskania środków np. na wymianę kotłów. Realizując sugestie Ministerstwa Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował założenia dotyczące przygotowania i realizacji programu szkoleń dedykowanych pracownikom socjalnym. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu do końca 2018 roku będzie regularnie przeprowadzać szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Województwa Dolnośląskiego.

 


 

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-04-05 15:34:00
Opublikował: Robert Borkacki 2018-03-21 10:54:24
Liczba wyświetleń strony: 5492