Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

21-02-2018

Pieniądze na proekologiczne źródła ciepła

W jaki sposób pozyskać środki, aby wymienić węglowy "kopciuch" na kocioł gazowy, kolektor słoneczny lub pompę ciepła? Odpowiedź na to pytanie była jednym z tematów spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami gminy Domaniów, które zostało zorganizowane przez zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu (12.02.2018 r.).


Doradca energetyczny Piotr Ner, przedstawił założenia programu antysmogowego Funduszu, który przeznaczył 50 mln złotych na wymianę pieców. Z programu skorzystało już kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów. Gminy biorące udział w tym programie ogłaszają nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniowie zostało zorganizowane dzięki udziałowi WFOŚiGW we Wrocławiu w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Projekt został zainicjowany przez NFOŚiGW w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Podstawowym celem systemu doradztwa jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20. W związku z realizacją projektu, WFOŚiGW we Wrocławiu powołał Zespół Doradców Energetycznych, który pracuje m.in. nad zwiększeniem świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-02-28 16:10:20
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-21 16:46:09
Liczba wyświetleń strony: 5488