Doradztwo energetyczne

WFOŚiGW we Wrocławiu jest uczestnikiem  projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-09-22 09:29:11
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 7393
Historia zmian strony: 4