Czyste powietrze

Siedem kroków do dofinansowania:
Czyste powietrze - zdobądź wiedzę

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru.

Czyste powietrze - zbadaj potrzeby budynku

2. Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.

Czyste powietrze - wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Czyste powietrze - podpisz umowę o dofinansowanie

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.

Czyste powietrze - złóż wniosek o płatności

5. Złóż wnioski o płatność

Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

Czyste powietrze - zakończenie przedsięwzięcia

6. Zakończenie przedsięwzięcia

Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Czyste powietrze - okres trwałości przedsięwzięcia

7. Okres trwałości przedsięwzięcia

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 26514