Czyste powietrze

Osiem kroków do dofinansowania:

Czyste powietrze - zdobądź wiedzę

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

Czyste powietrze - zbadaj potrzeby budynku

2. Zbadaj potrzeby budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

Czyste powietrze - wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liści wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).

Czyste powietrze - po złożeniu wniosku

4. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

Czyste powietrze - podpisz umowę o dofinansowanie

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

Czyste powietrze - złóż wniosek o płatności

6. Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

Czyste powietrze - zakończenie przedsięwzięcia

7. Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

Czyste powietrze - rozliczenie przedsięwzięcia

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

Infolinia

607 700 370
Czyste powietrze info

Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 31199

Czyste powietrze - dofinansowanie