Czyste powietrze

Podwyższony poziom dofinansowania.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty.

1. Dokumentacja
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
1 Audyt energetyczny 100% 1000 zł
2 Dokumentacja projektowa 60% 1200 zł
3 Ekspertyzy 60% 300 zł


2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 75% 15 000 zł
2 Pompa ciepła powietrze/woda 60% 18 000 zł
3 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 60% 18 000 zł
4 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 60% 6 000 zł
5 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 60% 27 000 zł
6 Kocioł gazowy kondensacyjny 60% 9 000 zł
7 Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. 75% 11 250 zł
8 Kocioł olejowy kondensacyjny 60% 9 000 zł
9 Kocioł na węgiel 60% 6 000 zł
10 Kocioł zgazowujący drewno 60% 12 000 zł
11 Kocioł na pellet drzewny 60% 12 000 zł
12 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 1) 60% 12 000 zł
13 Ogrzewanie elektryczne 60% 6 000 zł
14 Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 60% 9 000 zł
15 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 60% 10 000 zł
16 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 zł
1) Pkt 12 wchodzi w życie od 1 lipca 2021 r.


3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji(zł)
1 Ocieplenie przegród budowlanych 60% 90 zł za m2
2 Stolarka okienna 60% 420 zł za m2
3 Stolarka drzwiowa 60% 1 200 zł za m2

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 19901