Czyste powietrze

Podstawowy poziom dofinansowania.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty.

1. Dokumentacja
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
1 Audyt energetyczny 100% 1000 zł
2 Dokumentacja projektowa 30% 600 zł
3 Ekspertyzy 30% 150 zł


2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 zł
2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 zł
3 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 13 500 zł
4 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3 000 zł
5 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20 250 zł
6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 zł
7 Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. 45% 6 750 zł
8 Kocioł olejowy kondensacyjny. 30% 4 500 zł
9 Kocioł na węgiel 30% 3 000 zł
10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 zł
11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 zł
12 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 1) 45% 9 000 zł
13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 zł
14 Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4 500 zł
15 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 zł
16 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 zł
1) Pkt 12 wchodzi w życie od 1 lipca 2021 r.


3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji(zł)
1 Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za m2
2 Stolarka okienna 30% 210 zł za m2
3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 22591