Czyste powietrze

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-12-31 15:08:29
Opublikował: Monika Liwocha 2018-12-31 15:07:24
Autor dokumentu: Monika Liwocha
Liczba wyświetleń strony: 3791
Historia zmian strony: 1