Czyste powietrze

 

Część pierwsza programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
Formy dofinansowania

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania
Wariant 1, kwota maksymalnej dotacji
25 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
30 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Czyste powietrze - Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

Czyste powietrze - Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda albo na gruntową pompę ciepła

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż, zakup i montaż

 • nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)

zakup i montaż

 • mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)

dokumentacja dotycząca tego zakresu

 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
 • dokumentacja projektowa,
 • ekspertyzy
Wariant 2, kwota maksymalnej dotacji
20 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
25 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Czyste powietrze - Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

Czyste powietrze - Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła

Wymiana źródła ciepła na inne niż wymienione w wariancie 1 lub zakup i montaż kotłowni gazowej

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż, zakup i montaż

 • nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)

zakup i montaż

 • mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)

dokumentacja dotycząca tego zakresu

 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
 • dokumentacja projektowa,
 • ekspertyzy
Wariant 3, kwota maksymalnej dotacji
10 000 zł
Czyste powietrze - Demontaż nieefektywnego źródła ciepła

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło zamontowane w ich budynku spełnia wymagania Programu.

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż, zakup i montaż

 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

zakup i montaż

 • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych(zawiera również demontaż)

dokumentacja dotycząca tego zakresu

 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
 • dokumentacja projektowa,
 • ekspertyzy

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 26843