Aktualności

07-09-2007

Pożyczka dla szpitala

Podpisano umowę pożyczki pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu a Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

30-08-2007

Przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ...

W dniu 24 sierpnia 2007 r. dokonano uroczystego przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Niniejszego aktu na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy, dokonał, ze strony władz samorządowych, Starosta Oleśnicki.

Czytaj więcej

16-08-2007

Konkurs: "Polska wolna od azbestu"

Konkurs "Polska wolna od Azbestu", organizuje Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pod auspicjami Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Czytaj więcej

06-08-2007

Umowa na Studium Wykonalności

Podpisano umowę ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa na zadanie pn. Wstępne Studium Wykonalności Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Czytaj więcej

25-07-2007

Umowa na ochronę zająca

Podpisano umowę z Kołem Łowieckim "Ryś" z Nowej Rudy na zadanie pt. "Reintrodukcja zająca w obwodzie łowieckim nr 342"

Czytaj więcej