Aktualności

18-12-2007

Szkolenia Wrocław-Kłodzko

WFOŚiGW we Wrocławiu zorganizował kolejne szkolenia dla samorządowców. Zajęcia pt. "Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompletu dokumentów do Funduszu Spójności" poprowadziła p. Mariola Jakubów, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji....

Czytaj więcej

14-12-2007

Podpisanie umowy dotacji

Podpisanie umowa dotacji Nr 07/OA/WR/2007 z dn.12.12.2007r. na zadanie pn. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji c.o. w Obornickim Ośrodku Kultury w Obornikach Śląskich

Czytaj więcej

11-12-2007

Podpisanie umowy dotacji Nr 06/OA/WR/2007 z dnia 04.12.07r. między WFOŚiGW we Wrocławiu a Powiate...

Podpisanie umowy dotacji Nr 06/OA/WR/2007 z dnia 04.12.07r. między WFOŚiGW we WRocławiu a Powiatem Wołowskim reprezentowanym przez Starostę Wołowskiego-Macieja Nejmana, Wicestarostę Marka Cukrowskiego i Skarbnika Powiatu Małogrzaty Wesołowskiej.

Czytaj więcej

07-12-2007

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej 5 grudnia 2007 r. podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Czytaj więcej

26-11-2007

Fundusz Spójności - szkolenia w WFOŚiGW we Wrocławiu

23 listopada 2007 r. odbyło się kolejne szkolenie związane z projektami do Funduszu Spójności. Zajęcia, w których uczestniczyło ponad 30 osób z dolnośląskich samorządów prowadził Artur Stecuła, zastępca prezesa ds. Inwestycji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

Czytaj więcej