Aktualności

11-08-2008

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce i Kulin gm. Środa Śląska

Podpisanie umowy z Gminą Środa Śląska w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce i Kulin gm. Środa Śląska".

Czytaj więcej

06-08-2008

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu organizują konferencję i spotkanie dla mediów: "FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ"

Czytaj więcej

30-07-2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Czytaj więcej

25-07-2008

Ścieki do rury

Do końca roku w Malczycach i Chomiąży powstanie ponad 10 km kanalizacji sanitarnej. Nieczystości zamiast trafiać do nieszczelnych szamb czy rozlewać się po polach będą odprowadzane do miejscowej oczyszczalni ścieków. Zyskają i mieszkańcy i środowisko.

Czytaj więcej

24-07-2008

Lepsza atmosfera w Bolesławcu

Mieszkańcy Bolesławca odetchną czystszym powietrzem. 5 milionów zł z WFOŚiGW we Wrocławiu zostanie przeznaczone na nowe, proekologiczne inwestycje. W mieście zostaną wymienione rury ciepłownicze o długości ok. 3 km.

Czytaj więcej