Aktualności

18-03-2008

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - konkurs

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów...

Czytaj więcej

19-02-2008

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej "Gospodarka wodno-ściekowa" na szkolenie, które odbędzie się w dniach 28-29 lutego br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony Środowiska w Dębem.

Czytaj więcej

18-02-2008

Czyste finanse odrzańskie

Z pozytywnym wynikiem zakończyło się badanie wydatków Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem za 2007 r. To organizacja, której celami działania są m.in.: zapobieganie zanieczyszczaniu Odry szkodliwymi substancjami oraz koordynacja wdrażania dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w dorzeczu tej rzeki.

Czytaj więcej

14-02-2008

Obrady Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się 12 lutego. Podjęto 19 uchwał o udzieleniu dotacji i pożyczek na proekologiczne inwestycje.

Czytaj więcej

11-02-2008

Miliony na kanalizację

Ponad 4 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pomoże gminie Wołów wybudować 23 km nowych kanalizacyjnych rur. 11 lutego br. w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu została podpisana umowa, dzięki której pieniądze potrzebne na te inwestycje już wkrótce trafią do gminy Wołów.

Czytaj więcej