Aktualności

24-04-2008

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Ministerstwo Środowiska ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. Środowisko marzeń. Tematyka prac konkursowych ma obejmować pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na ochronę środowiska lub przykłady zmian, które......

Czytaj więcej

04-04-2008

Stop dla ścieków

Są pieniądze na kanalizację w podwrocławskiej gminie św. Katarzyna. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył na ten cel ok. 1,2 mln zł. Całkowity koszt prac wyniesie ok. 2,7 mln zł. Gmina sfinansuje część kosztów ze środków własnych.

Czytaj więcej

20-03-2008

Fundusze działają strategicznie

Przedstawiciele największych instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia zjechali do Warszawy na spotkanie, którego głównym tematem była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

19-03-2008

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazującymi na pewne niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską...

Czytaj więcej

19-03-2008

Eurokasa dla samorządów

Pięć miliardów euro na ekologię z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie trafiać do Polski do roku 2013. Część z tego prawdziwego morza gotówki pomoże budować nowe oczyszczalnie ścieków czy instalacje do unieszkodliwiania odpadów także na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej