Aktualności

02-06-2009

Dofinansowanie zadań ochrony środowiska

Od dnia 27 maja 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wprowadził procedurę związaną z dofinansowaniem zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek udzielanych przez bank wybrany przez wnioskodawcę.

Czytaj więcej

29-05-2009

Przyroda bogata w kolory

Ministerstwo Środowiska ogłosiło ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich pt. Przyroda bogata w kolory. Prace konkursowe mają promować ideę ochrony środowiska finansowanej ze środków Unii Europejskiej, pokazywać walory przyrodnicze Polski, które zostaną zachowane w wyniku poprawy stanu......

Czytaj więcej

29-05-2009

Potwierdzenie dla Środy Śląskiej

Projekt - Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Środa Śląska, Ciechów, Bukówek - otrzymał potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. Dokument został przekazany przez: Ewę Mańkowską, prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu i Bogumiłę Turzańską-Chrobak,......

Czytaj więcej

13-05-2009

Liczy się jakość unijnych wniosków

Ukazał się pierwszy numer Informatora o wybranych wydarzeniach związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w naszym regionie. Polecamy lekturę rozmowy z Aleksandrą Malarz, dyrektorem Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska pt. "Liczy się jakość unijnych......

Czytaj więcej

13-05-2009

Na straży bezpieczeństwa

Sprzęt za 1,5 mln złotych trafi w tym roku do straży pożarnej na Dolnym Śląsku. Pieniądze na zakup nowoczesnych pojazdów gwarantuje porozumienie podpisane przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i szefów Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej