Aktualności

30-10-2009

Od 01 listopada 2009 r. składamy Oświadczenie

Uprzejmie informujemy, że do wniosków składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po dniu 01 listopada 2009 r. należy dołączyć "Oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych......

Czytaj więcej

20-10-2009

Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż ni...

WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina o terminie składania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów obowiązującego prawa.

Czytaj więcej

30-09-2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu POIiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów przygotowujących się do realizacji projektów z zakresu I priorytetu PO IiŚ (działanie 1.1 ) oraz II priorytetu PO IiŚ......

Czytaj więcej

30-09-2009

Program Infrastruktura i Środowisko - nabór wniosków o dofinansowanie

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów.

Czytaj więcej

25-09-2009

Rajskie Jabłuszka rozdane

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika "Ekoświat" przyznała statuetki "Rajskiego Jabłuszka". To nagroda już z kilkunastoletnią tradycją dla osób i instytucji, które w szczególny sposób wyróżniają się w pracy na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej