31-10-2017

Nowy zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dn. 30.10.2017 r. podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu nowego Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Prezesem Zarządu został Łukasz Kasztelowicz a Zastępcą Prezesa Zarządu Bartłomiej Wiązowski.

Łukasz Kasztelowicz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił funkcję doradcy ds. prawnych Wojewody Dolnośląskiego. Zawodowo prowadzi kancelarię radcy prawnego. Obsługiwał Jednostki Samorządu Terytorialnego, podmioty z branży ochrony środowiska oraz z sektora spółdzielni mieszkaniowych. Był również ekspertem prawnym Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.


Bartłomiej Wiązowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o., Wiceprezesem Zarządu DKE – Oława Sp. z o.o. oraz pełnomocnikiem ds. realizacji projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych". Zasiadał w radach nadzorczych, m.in. : Przedsiębiorstwa Wodno –Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o.o., DOL-EKO - Organizacji Odzysku S.A.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-24 16:31:57
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-31 15:49:02