12-10-2017

KONFERENCJA: „Fotowoltaika – proces inwestycyjny krok po kroku”

Samorządowcy z gmin należących do Klastrów Energii oraz realizujących inwestycje PV w ramach działania 3.1.C RPO WD pod nazwą "Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, polegające na budowie mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE" uczestniczyli w konferencji pt. „Fotowoltaika – proces inwestycyjny krok po kroku” (Wrocław 11.10.2017 r.).

Prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Stowarzyszenia na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji Fotowoltaicznych oraz Tauron Dystrybucja S.A. wspólnie z uczestnikami konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytanie jak ustrzec się błędów i potencjalnych problemów mogących pojawić się na etapie realizacji inwestycji, podczas organizacji przetargu, w procesie budowlanym i podczas eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia. Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa przedstawił doświadczenia z wdrażania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Dolnego Śląska oraz poinformował o możliwości uzyskania przez jego beneficjentów wsparcia przy składaniu wniosku jak również wdrażaniu i rozliczaniu projektu. W trakcie spotkania zaproszeni goście korzystali z indywidualnych konsultacji.

Organizatorem konferencji był Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz jest uczestnikiem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Podstawowym celem systemu doradztwa jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20. WFOŚiGW we Wrocławiu powołał Zespół Doradców Energetycznych, który pracuje m.in. nad zwiększeniem świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-12 15:19:38
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-12 15:17:39